Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Bài học của sự thất bại

Thất bại là một phần của việc học, một phần trong con đường dẫn tới thành công. ( Dịch từ  Academictips ) Một người đàn ông đi...