Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Này này các anh gia trưởng, em bảo cho mà biết!

Gia trưởng – của gia truyền của đàn ông Việt Em từng thẩm thấu đủ 3 thế hệ đàn ông Việt Nam gia trưởng, nên tự thấy chán ngán, ...